Metrica: interrogazione
2 quaternari in Gianguir L., Vienna, van Ghelen, 1724 
viva, viva. (Gli schiavi persiani gittansi boccone a terra e sopra di essi Giangiur e Zama si avanzano)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8